Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Projekt pt. ”INNOWACYJNA MARINA NA MAZURACH – NIEDŹWIEDZI RÓG 4.0 – marina przyszłości” realizowany przez firmę Marina Niedźwiedzi Róg s.c. z dofinansowaniem o wartości 1 571 908 euro otrzymanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.

Timeline

Ostatnie działania w ramach projektu

Projekt pn. “{INNOWACYJNA MARINA NA MAZURACH – NIEDŹWIEDZI RÓG 4.0} – marina przyszłości”

www.norwaygrants.org

Kwota dofinansowania – 1 571 908,12 EURO

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości świadczenia usług w porcie śródlądowym Niedźwiedzi Róg nad jeziorem Śniardwy – największym jeziorem w Polsce.

Realizowane w ramach projektu zadania pozwolą na:
– modernizacje nabrzeża mariny i zwiększenie ilości miejsc postojowych
– zwiększenie jakości obsługi w porcie poprzez rozszerzenie oferty usług
– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informacyjnych
– zastosowanie ułatwień dla niepełnosprawnych
– poprawę gospodarki odpadami oraz instalacje innowacyjnego urządzenia do zbierania odpadów w basenie portu
– promocję OZE i elektromobilności
– wdrożenie algorytmów wspomagających zarządzanie.

W ramach realizacji projektu przewidziano:

– Umocowanie nabrzeży, slip, chodnik, odmulenie kanału

– Wykonanie instalacji elektrycznej na nabrzeżu

– Doprowadzenie wody do nabrzeży

– Wykonanie nowych i remont istniejących ciągów komunikacyjnych

– Wykonanie drogi dojazdowej do kei

– Wykonanie odnóg cumowniczych

– Budynek bosmanatu

– Wykonanie małej architektury rekreacyjno- wypoczynkowej (10 altan)

– Wykonanie pawilonu łazienkowego

– Budowa wiaty na zimowanie łodzi

Celem projektu jest:

Źródła finansowania:

– poprawa wizerunku mariny,
– zwiększenie liczby turystów korzystających z usług portu
– zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego firmy
– poprawę pozycji konkurencyjnej firmy.
Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth